Er is geen nieuws te melden.

Jeugdafdeling N.B.v.W.

Voor alle vragen of opmerkingen
info@jeugdschutterij.nl 

Correspondentieadres
Kerkplein 9
4709 BJ Nispen

Telefoonnummer:
06-42726322